Sneupen

DSCN1080web
 Zondag 19 maart

 Het Dorpsarchief Noordwolde (DAN) organiseert haar eerste Sneupersdag van dit jaar op zondag 19 maart 2017 van 13.00-17.00 uur in ’t Buurthuus (voorheen ’t Vlechtwerk) te Noordwolde.

In de grote zaal van dit multifunctioneel centrum hebben de mensen van het Dorpsarchief Noordwolde dan een schat aan historisch materiaal verzameld: fotoboeken, tijdschriften, kaarten, enz. Belangstellenden kunnen in deze materialen "sneupen", herinneringen ophalen en verhalen uitwisselen. Bovendien bestaat de mogelijkheid om kopieën van foto’s en documenten te laten maken.
De medewerkers van het DAN zijn tijdens de Sneupersdag graag bereid om informatie te verstrekken over het verantwoord opslaan van familie- en verenigingsarchieven of om meegebracht materiaal op historische waarde te schatten.

Tijdens de Sneupersdag worden in samenwerking met het Nationaal Vlechtmuseum (NVN) enkele rondleidingen door het vernieuwde musseum gegeven, terwijl in de foyer van `t Buurthuis een oude-boekenmarkt wordt gehouden.

Zeer recent kon het DAN haar 250e donateur inschrijven. Vanzelfsprekend zal aan het passeren van deze mijlpaal rond 15.00 uur enige aandacht worden geschonken. Ook is deze dag verkrijgbaar het nieuwe nummer van "De Twiegsnieder", het halfjaarlijkse periodiek van het DAN. In dit nummer o.m. aandacht voor de rol van Ds. Eilerts de Haan in het midden van de 19e eeuw, een overzicht van oude paden in het Westerseveld nabij Noordwolde, een artikel over "democratie"in vroegere tijden, het gevaar van reizen per tram naar Steenwijk in oorlogstijd en een beschrijving van de vroegere kalkbranderij in Noordwolde.

De toegangsprijs van deze gecombineerde Sneupersdag bedraagt voor donateurs van DAN en Vlechtmuseum 1 euro, niet-donateurs betalen 2 euro.

Ook is deze dag verkrijgbaar het nieuwe nummer van "De Twiegsnieder", het halfjaarlijkse periodiek van het DAN.

Wilt u ook het werk van het Dorpsarchief Noordwolde steunen? Neemt u dan contact met ons op.