Onderhoud Website

Tijdelijk is er geen actie op de site. Er wordt hard gewerkt aan een mooie nieuwe versie. Meer gericht op de toekomst, rekening houdend met Copyright en Privacywet etc. Mocht u op deze site beland zijn door een link op een Instagram-site, Het DAN heeft NIETS ! met die site te maken, is niet van ons. Een persoon heeft ons Logo gebruikt. Mocht u een klacht willen indienen omtrend illegaal gebruik van een foto of tonen van een foto van een nog levend iemand, dan zal u contact moeten leggen met de persoon van de Instagram pagina. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor wat daar geplaatst wordt.

Voorts is het dus even wachten tot we weer online gaan met een mooie site.

Wilt u ook het werk van het Dorpsarchief Noordwolde steunen? Neemt u dan contact met ons op.